O nama

„Jedinstvo“ je osnovano kao poljoprivredni kombinat 1961 godine. Kao samostalno preduzeće nastalo je u decembru 1989. godine u Apatinu nakon izdvajanja iz sastava RO “PIK Prvi maj“ OOUR „Jedinstvo“ na dan 31.12.1989. godine.

Odlukom o promeni oblika organizovanja 22.02.2006. godine postaje akcionarsko društvo sa sledećom vlasničkom strukturom:

69,9999%
 
Privatizacioni registar
15,00831%
 
Mali akcionari
14,99177%
 

 

Lokacija

Preduzeće se nalazi u Apatinu, 210 km severozapadno od Beograda, blizu državne granice sa Hrvatskom i Mađarskom. Ovaj region je poznat po plodnom zemljištu i povoljnim klimatskim uslovima za rast useva. Prirodna plodnost zemljišta je unapređena sistemom navodnjavanja koji pokriva 1.043 ha zemljišta koje preduzeće koristi. Kod svih useva preduzeće postiže znatno veći prinos po hektaru od državnog proseka.

 

 

Osnovna delatnost AD Jedinstvo je ratarstvo. Jedinstvo proizvodi žitarice i industrijske useve (pšenicu, kukuruz, soju, suncokret i šećernu repu), povrće, ribu i stoku. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj i privatnoj svojini je 7.079 ha od toga je obradivo 5.896 ha. Iskorišćenost je visoka, a struktura useva se menja u zavisnosti od tržišnih zahteva.